| NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
PHÒNG LAB TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Đầu tư và thành lập vào năm 2019. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đã làm việc về Kiểm soát chất lượng, Mẫu sản phẩm. Phát triển sản phẩm của lĩnh vực hóa dầu

laboratory hà nội
laboratory hồ chí minh
PHÒNG LAB TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thành Lập vào năm 2016. Phòng Lab Bình Dương tập trung vào kiểm soát chất lượng, lưu mẫu. Thực hiện kiểm tra các sản phẩm mới, vật liệu, nguyên liệu mới cho toàn bộ hệ thống Madin Group.
 

AN TOÀN SẢN XUẤT